lafonten kimdir lafonten masalları lafonten eserleri lafonten hayatı lafonten ezop kimdir ezop masalları ezop eserleri ezop hayatı beydeba kimdir beydeba masalları beydeba hayatı beydeba eserleri kimdir lafonten fablları kimdir bu lafonten nereli lafonten nezaman dogdu lafonten fransız lafonten tilki ile leylek lafonten ödev lafonten kimdir  

Reklamlar

En Çok Oy Alanlar

En İyiler

İstatistikler

En Çok Arananlar

Reklam

Bize destek için sitenize, blogunuza
 bu kodu yerleştirebilirsiniz

Salur Kazanın Evinin Yağmalanması

 
REKLAMLAR


Ulaş oğlu,?.Bay indir Han?ın damadı, Salur Kazan ve adam­ları uzak yerlere ava gitmek için yurtlarından ayrılmışlardı. Ca­suslar, azılı eşkıya Şökli Melik?e haber verdiler. Şökli Melik Salur Kazan Han?ın otağına baskın yapıp oğlu ve adamlarını esir aldı­lar.. Kızları koynuna aldılar. Ne varsa yediler, içtiler, yaktılar, yıktılar.
Salur Kazan Han?ın tüm bu olanlardan haberi yoktu.
Şökli Melik ve adamları yaptıkları tüm kötülüklerle yetin­meyip, Kazan Han?ın başında çobanlan olan sürüsünü de yok etmek için saldırdılar. Lâkin çoban yiğit ve akıllı idi. İki kardeşi ile bütün tertibi almış idi. Sapanı ile bütün saldırganların çoğunu telef etti. Bu arada kendi kardeşleri de şehit olmuştu?. . Salur Kazan Han, o gece rüyasında bir karabasan gördü. Ka­ra kuduz kurtlar, kara kargalar hep hanesine saldırıyorlardı. İçi rahat etmedi. Adamlarını av yerinde bırakıp, atına atlayıp, üç gün yol sürüp, obasına vardı. Durumu görünce, kanlı gözyaşları dök­tü. Sonra da kâfirlerin peşine düştü.
Bu arada Şökli Melik, adamları ile yiyip içip, eğleniyordu. ?Salur Han?ın hanımı gelsin, bize içki sunsun? dediler. Kırk esir kıza sordular: ?Burla Hanım hanginiz?? Hepsi birden ?benim? diye kar­şılık verince, bulamadılar. Bu sefer oğlu Uruz?u kesip, etini kadın­lara yedirmeyi, kim yemezse onun anası olduğunu bulabilecekle­rini söyleyerek, işe giriştiler. Burla Hanım, bunu duydu, gelip oğluna danıştı. Oğlu, ?Ne sen söyledin, ne ben duydum, babamın namusu, benim canımdan daha önemlidir,? dedi?.Uruz?u öldürmeye geldiler.
Tam bu sırada, Salur Kazan ve Karaca Çoban, Şökli Melik?in otağına varmışlardı. Salur Kazan Han, Şökli Melik?e seslenerek,
?Bütün aldıkların senin olsun, bana anamı ver? deyince, Şökli Melik, ?ananı kara papaza vereceğim? cevabını verdi. Bu esnada, Salur Kazan Han?ın kardeşi Kara Göne, Deli Dündar, Kara Budak, Hemid, Şer Şemseddin, Boz Aygırlı Beyrek, Bay Yiğenek? ve nice yiğitler yetiştiler. Yalın kılıç düşmana giriştiler. On iki bin kâfir kılıçtan geçirildi. Beş yüz Oğuz yiğidi şehit oldu.
Salur Kazan Han, bütün sevdiklerine kavuştu?
Dedem Korkut geldi, görelim ne söyledi: ?Hayır dua edeyim Han?ım. Karlı kara dağların yıkılmasın, gölgeli kaba ağaçların kesilme­sin, güzel suyun kurumasın, her şeye gücü yeten Tanrı, seni mert olma­yana muhtaç etmesin, ak boz atım sendeletmesin, işlettiğinde kara çelik öz kılıcın körelmesin, dürtüşürken ala mızrağın kırılmasın, ak sakallı babanın yeri cennet olsun, ak saçlı ananın yeri cennet olsun, sonunda tertemiz imandan ayırmasın, âmin diyenler Tanrı?nın ak yüzünü gör­sün, ak alnında beş kelime dua kıldık, kabul olsun: Tanrı?nın verdiği umudun kırılmasın, derleyip toplasın, günahınızı adı güzel Muhammed Mustafa yüzü suyuna bağışlasın Han?ım hey!? Kam Püre?nin Oğlu Bamsı Beyrek Boyu:
Hanlar, oğulları ile birlikte Bayındır Han?ın otağında top­lanmışlardı. Bunu gören . Kam Püre ağladı. Niye ağladığı sorulun­ca da, ?Bir oğlum yok ki soyumu devam ettirsin, Han?ıma hizmet etsin, bunun için ağlıyorum.?
Bütün Hanlar, Kam Püre için dua ettiler. Kam Püre?nin bir oğlu oldu. Bu sırada Bay Piçen?in de bir kızı oldu. Oğlanı ve kızı beşik kertmesi yaptılar. Kam Püre?nin oğlu, büyüdü . on beş yaşın­da güzel bir delikanlı oldu. Adını alma zamanı gelmişti.
Bezirganların kervanını çapulcular soymuş, bezirganbaşı ca­nını zor kurtarmıştı. Bezirgan başı vara vara, Kam Püre oğlunun çadırının olduğu yere kadar geldi. Durumu anlattı. Oğlan, yanına Bezirganbaşını katıp, eşkiyalann peşine düştü. Bir yerde onları eğlenirken yakaladı. Daldı ortalarına. Hepsini çil yavrusu . gibi dağıttı. Bütün mallan kurtardı. Bezirganbaşı ondan ne isterse almasını isteyince bir boz aygır, bir gürz ve bir yay seçti. Bezir­ganbaşı onları, Karn Püre Hanın oğluna getirdiklerini söyledi. Oğlan sesini çıkarmadı vardı babasının yanma.
Bezirganbaşı ve adamları geldiler. Oğlanı Kam Püre?nin ya­nında görünce çok şaşırdılar, varıp önce onun elini öptüler. . Kam Püre bu İşe çok kızdı. Lakin, olanları anlayınca çok sevindi. Oğlu­na ad koyma zamanı gelmişti. Bütün beyler toplandılar.
Dedem Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı, ?Adını Bamsı Beyrek koyalım? dedi. Hep beraber dualar edildi. Bütün Beyler ve Bamsı Beyrek, bir gün ava çıkmışlardı. Bir Alageyiği kovalayan Bamsı Beyrek, bir kırmızı çadır gördü. ?Bu kimindir?? diye merak etti. Banu Çiçek, ?Ne arıyorsun?? diye sor­du. ?Beşik kertmem Banu Çiçek?i arıyorum? deyince, ?Ben onun âadı-sıyım yarışta, ok atmada ve güreşte beni yenersen ancak onu görebilir­sin? dedi. Kabul etti. Bamsı Beyrek kızı yendi. Kız dedi ki ?Banu Çiçek benim.? Oğlan parmağındaki yüzüğü çıkarıp, . kızın parma­ğına takarak nişanı yaptı. Sonra vardı babasının otağına olanları anlattı.
Lakin, kızın abisi Deli Karçar, kardeşini isteyeni öldürmekle ün yapmıştı. Bu işe bir çare düşündüler. Dedem Korkut?u bu işi çözmesi için görevlendirdiler. Dedem Korkut yollara düştü. Vara vara, Deli Karçar?m yol üstündeki otağına geldi. Dileğini söyledi. Deli Karçar çok . kızdı. Kılıcını çıkarıp Dedem Korkut?a vurmak için kaldırdı. Dedem Korkut ?Elin kurusun? diye beddua edince, eli kurudu. Bu sefer Dedem Korkut?a yalvar yakar oldu. Dedem Korkut, dua etti eli eski haline döndü?Bu sefer de Deli Karçar, kızı vermek için bin at, bin deve, bin koç, bin kulaksız köpek, bin pire istedi. Dedem Korkut geldi, Kan Püre?ye söyledi. Hepsini tamam ettiler. Dedem Korkut bunları alıp, Deli Karçar?m yanma vardı. Deli Karçar?a oyun edip, pirelerin içine koydu. Deli Karçar, yalvar yakar olunca, onu saldı.
Uzatmayalım, düğün oldu. Ancak, gece yarısı, Bamsı Beyrek uykuda iken, Banu Çiçek?te gözü olan Bayburt Hisarı Beyi saldı­rıp, . Bamsı Beyrek ile otuz dokuz yoldaşını esir aldı.
Han Beyrek, Deli Dündar, bütün Oğuz Beyleri karalar bağ­ladılar. Bunu işiten, bütün eş, dost, yaran hep karalar giydi­ler?Bamsı Beyrek?in izi bir türlü bulunamadı?Aradan on altı yıl geçti.. Yalancı Yartaçuk, Bamsı Beyrek?in kendisine hediye ettiği gömleği, kana bulayıp, babasına götürdü. Onları, oğullarının öldüğüne İnandırdı. Arkasından Banu Çiçek ile evlendi?.
Bir gün, Bamsı Beyrek?in babasından öğütlü olan bezirgan-;Iar, Bayburt Hisarı?na uğradılar. Baktılar ki, şölen var. Bamsı Beyrek?e de kopuz çaldırıyorlardı. Bamsı Beyrek, bezirganları tanıdı. Onlarla şair dilinde konuşarak, bütün sevdiklerinin sağ olduğunu, Banu Çiçek?in ise Yalancı Yartaçuk ile sözlendiğini Öğrendi. Hem kendisi, hem de otuz dokuz yoldaşı ağlaya ağlaya bir hal oldular. Bayburt Hisan?nın, Bamsı Beyrek?e aşık olan kızı olanları öğrenince, Bamsı Beyrek?in kaçmasına yardım etti. Yolda atını bulup bindi. Tam da, Banu Çiçek ile Yartaçuk?un düğün şöleni olurken, yurduna vardı. Fakir bir aşık kılığında idi. Kızlar, acıyıp karnını doyurdular. Kılığı düzelsin diye verdikleri . Bamsı Beyrek?in kaftanını, aşık giyince hemen tanır oldular. Bamsı Beyrek, kaftanı giymekten vazgeçti. Eski elbiselerle düğünün içine girdi. Ok atışıyorlardı. Aldı Yartaçuk?un yayını, bir çekmede par­ça parça etti. Bamsı Beyrek?in yayı ile okunu getirdiler. Bir atışta yüzüğü parçaladı. Bütün Oğuz Beyleri buna sevinip, gülüştüler. Oğuz Hanı ?Dile benden ne dilersen? diye buyurdu. ?Karnımı do­yurmak isterim? dedi. Han dedi ki: ?Bir günlük beyliğim, onun ol? sun.? Öyle oldu. Bamsı Beyrek, yemek yedi, sonra sofraları, ka­zanları tekmeledi. Ardından kızların yanına gitti. Orda oyunlar oynandı en sonunda, Banu Çiçek Bamsı Beyrek?i tanıdı. Babasına koşup müjdeyi verdiler. Gözleri kör olmuştu. ?Parmağını kanatsın, gözüme sürsün, oğlum ise gözüm açılır? dedi. Öyle yaptılar, gözleri açıldı. Yartaçuk bunu haber alınca kaçtı. Bamsı Beyrek peşine düştü, yakaladı. Aman dileyince bıraktı. Yiğitleri ile birlikte Bay­burt Hisarı?na yollandılar. Cümle Oğuz Beyleri ardından devam ettiler. Yaman savaş oldu. Bayburt Hisarı zapt edildi?
Beyrek, Bayburt Hisan?nın kızını aldı, gelin getirdi. Kırk gün kırk gece düğün yaptılar.
Dedem Korkut geldi. ?Bu Oğuz Destanı Bamsı Beyrek?in olsun? dedi.Facebook'ta Arkadaşlarınla Paylaş

REKLAMLAR

Yorumlar

Ana Menü

Kategoriler

Dost Siteler

 

Sosyal Medyada
Sayfamızı
Paylaşır-
mısın?


Yandex.Metrica Anasayfa | Reklam | Bize ulaşın | Site Haritası | Rss

lafonten kimdir lafonten masalları lafonten eserleri lafonten hayatı lafonten ezop kimdir ezop masalları ezop eserleri ezop hayatı beydeba kimdir beydeba masalları beydeba hayatı beydeba eserleri kimdir lafonten fablları kimdir bu lafonten nereli lafonten nezaman dogdu lafonten fransız lafonten tilki ile leylek lafonten ödev lafonten kimdir